• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Logolink OP VVV hor barva cz
×

Varování

Nepodařilo se nahrát XML soubor
Premature end of data in tag item line 2
Premature end of data in tag channel line 2
Premature end of data in tag results line 2
Premature end of data in tag query line 2

Výtvarný projekt " Žiju sportem"

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Škola

Z důvodu estetizace prostor školy byl vytvořen projekt „ Žiju sportem“. Výtvarní pedagogové, kteří jsou zároveň tvůrci a vedoucí tohoto projektu, si stanovili několik hlavních záměrů. Především vytvořit ve škole takové prostředí, ve kterém se žáci i pedagogové budou cítit dobře. Zapojit do výzdoby školy žáky tak, aby se cítili součástí školy.

Během měsíce září tak prošla chodba u tělocvičny proměnou. Do zmíněného projektu s názvem „Žiju sportem“ byli zapojeni žáci z tříd 6.C, 6.B, 7.A, a 7.B. Na projektu žáci pracovali v hodinách výtvarné výchovy. 

Kromě hlavních záměrů byly stanoveny další dílčí cíle související s výukou výtvarné výchovy. Pomocí výtvarných prostředků žáci objevovali netradiční zpracování tématu figury v pohybu. Žákům bylo tak nabídnuto, jim blízké téma pohybu a sportu. Seznamovali se s proporcemi těla a s využitím vhodného kladení barev vedle sebe, tak aby bylo docíleno kompaktního celku. Žáci tvořili nejprve přípravné návrhy vzájemným obkreslováním postav a nasvícení jednotlivých postav světlem. Následně byly tužkové liniové skici zpracovány pomocí malby. Samotná realizace výmalby chodby byla provedena vybranou skupinou žáků z 8. tříd. 

Tento projekt bude dále pokračovat postupným dotvářením výzdoby školy. Témata budou vybrána s ohledem na zájmy a nápady žáků, na témata blízká místu, ve kterém se škola nachází a ve kterém žáci žijí.

Andrea Mičíková

Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...
Výtvarný projekt - žiju spor...

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Aktuální počasí

Ostrava

Statistika přístupů

Dnešní návštěvy 1

Včerejší návštěvy 34

Návštěvy tento měsíc: 1965

Celkový počet návštěv: 147858