×

Varování

Nepodařilo se nahrát XML soubor
Premature end of data in tag item line 2
Premature end of data in tag channel line 2
Premature end of data in tag results line 2
Premature end of data in tag query line 2

Klub rodičů

Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Porubská 832 spojuje všechny, kteří chtějí společně podporovat děti ze Základní školy Porubská 832 a přispívat k dobrým vztahům mezi rodiči, školou a veřejností.

Členem sdružení se může stát fyzická i právnická osoba zaplacením členského příspěvku ve výši minimálně 300 Kč na rodinu a školní rok. Lze jej zaplatit v hotovosti prostřednictvím třídního učitele nebo na třídních schůzkách.

Rada Klubu se pravidelně setkává na pracovních schůzkách, na kterých jsou vítáni všichni členové.

Finanční prostředky Klub získává z několika zdrojů. Především jsou to členské příspěvky, jejichž výši stanovuje na každý školní rok Rada Klubu. Klub bude využívat také možnosti požádat o dotaci z rozpočtu obce či od soukromých společností. Do rozpočtu sdružení jdou také výtěžky z pořádaných akcí.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Aktuální počasí

Ostrava

Statistika přístupů

Dnešní návštěvy 171

Včerejší návštěvy 82

Návštěvy tento měsíc: 4626

Celkový počet návštěv: 153004