×

Varování

Nepodařilo se nahrát XML soubor
Premature end of data in tag item line 2
Premature end of data in tag channel line 2
Premature end of data in tag results line 2
Premature end of data in tag query line 2

Příběhy našich sousedů

Na naší škole od 1.10. 2018 do 2.4.2019 probíhal projekt žákovských dokumentaristických týmů Příběhy našich sousedů. Tohoto náročného projektu se zúčastnili žáci
8. ročníků - z 8.A Nina Petrová, Lilla Lojková, Violeta Tsameti a Klára Jančová, z 8.C Dominik Fiala, Petr Kanáloš a Jakub Kusyn. Příběhy našich sousedů je vzdělávací žákovský dokumentaristický projekt neziskové organizace Post Bellum.Dokumentaristické týmy se během jednoho pololetí za doprovodu svých učitelů ve svém volném čase vydali na dobrodružné pátrání za osudy pamětníků války a nesvobody. Absolvovali mediální workshopy, vydali se do archívů, bádali na internetu a hlavně se osobně setkali s pamětníkem. Jeho příběh zpracovali do audio, video nebo psané reportáže. Svou práci nakonec představili veřejnosti na slavnostní veřejné prezentaci, která se uskutečnila 2.4.2019 v sále Domova Slunečnice v Porubě.

“Projekt Příběhy našich sousedů jsme si vybraly, jelikož nás zajímá historie našich pamětníků a chtěly jsme ostatním přiblížit, jak lidé snášeli např.kruté boje za 2.světové války. Při projektu jsme se také bavily různými hrami, výlety a workshopy, ale rovněž velmi usilovně pracovaly na nahrávce a závěrečné prezentaci.Sice jsme se jen o chlup neumístily, ale i přesto máme spoustu nových zkušeností a zážitků,” hodnotí projekt Violeta Tsameti z 8.A Týmy pracovaly pod vedením Mgr. Věry Novotné a Mgr.Jana Krasického za dopomoci koordinátorky projektu MgA. Kristýny Koblasové.

foto

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Aktuální počasí

Ostrava

Statistika přístupů

Dnešní návštěvy 66

Včerejší návštěvy 174

Návštěvy tento měsíc: 3795

Celkový počet návštěv: 163133