×

Varování

Nepodařilo se nahrát XML soubor
Premature end of data in tag item line 2
Premature end of data in tag channel line 2
Premature end of data in tag results line 2
Premature end of data in tag query line 2

Den Země 2018

Tak jako  každý rok , tak i letos  se naše škola zapojila do celosvětových oslav Dne Země. V areálu školy proběhl celoškolní tematický den o Slunci, které jako naše nejbližší hvězda zásadně ovlivňuje život na Zemi. Žáci Slunce poznali nejen jako hvězdu Sluneční soustavy, ale i jako zdroj energie,  vitamínu D, hybnou sílu počasí ,  prvopočátek měření času i  původce ročních období. Děti cvičily pozdrav Slunci, stavěly přesýpací hodiny, odhadovaly energetickou spotřebu, sestavovaly potravní řetězce, hrála si se solárními roboty. V soutěžích úkolech byly  nejúspěšnější třídy 2.B a 8.A.

Ve vestibulu školy proběhla tradiční výstava domácích mazlíčků, celkem bylo vystaveno 21 zvířat. V anketé O nejsympatičtější domácí zvíře se nejlépe umístila slepice P. Laňky, ježek M. Žurka a králík sester A. a N. Krahulových.
Na Hlavní třídě na akci pořádané a spolufinancované městem Ostrava  se škola zapojila ve stánku Pohyb=život, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet různé způsoby pohybu živočichů prostřednictvím tělocvičného náčiní  ( slackline, bosu), temného bludiště, foliového tunelu nebo plachtícího házedla. Kdo se nechtěl hýbat, mohl alespoň hádat rychlosti živočichů nebo vyrábět papírový  větrník v podobě otáčející se slunečnice.
Na hlavním pódiu se v průběhu dne převedl dvakrát  školní sbor naší ZŠ Porubská 832 pod vedením p. učiteky Krahulové s  představením dětské operky  Červená Karkulka od autorů Z. Svěráka a J. Uhlíře. 

H. Reichová

foto

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Aktuální počasí

Ostrava

Statistika přístupů

Dnešní návštěvy 68

Včerejší návštěvy 174

Návštěvy tento měsíc: 3797

Celkový počet návštěv: 163135