Kariérový poradce

Napsal Jakub Navrátil Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Učitelé

Mgr. Blanka Blahutová

e-mail: blanka.blahutova@zsporubska.cz

tel.: +420 731 501 301, +420 732 966 783

Konzultační hodiny: po telefonické domluvě

Kariérové poradenství pro žáky 8. a 9. tříd

Na naší škole byla v lednu 2019 nově zřízena funkce školního kariérového poradce. Hlavní náplní práce je komunikace s žáky, kteří se nacházejí na různém stupni připravenosti k přechodu na další stupeň vzdělávání. Při individuálních konzultacích s žáky osmého a devátého ročníku se zaměřujeme na zvýšení úrovně jeho sebeuvědomění (jasnější představa o vlastních schopnostech, zájmech, pracovních hodnotách a osobnostních charakteristikách), stanovujeme krátkodobé i dlouhodobé profesní cíle.

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

postupujeme Vám vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které se týká odevzdání zápisového lístku v souladu s aktuálně platnou legislativou nejen ve vazbě na obory „nematuritní“.  

V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem při vydání nového rozhodnutí nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkoušku na obory jiné.).

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí přihlášení žáci na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve.

Příklad 1: Žák se hlásí na dva učební obory (bez maturity) – výsledky se dozví dříve než žáci, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku. Zápisový lístek může odevzdat do 5 dnů od zveřejnění výsledků o přijetí. Avšak i pro něho existuje možnost odevzdat zápisový lístek v termínu 8 + 5 dnů. S odevzdáním tedy nemusí spěchat a ředitel SŠ žáka nemůže nutit, aby ho odevzdal ihned.

Příklad 2: Žák se hlásí na jeden učební obor bez maturity a na jeden studijní obor s maturitou. I když bude znát výsledek o přijetí na učební obor, tak vyčká na výsledek přijímacího řízení s jednotnou přijímací zkouškou a odevzdá zápisový lístek v termínu 8 + 5 dnů.

Příklad 3: Žák se hlásí na dva studijní obory s maturitou. Pro tohoto žáka také platí termín odevzdání zápisového lístku v termínu 8 + 5 dnů.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.

Jednotná přijímací zkouška, od které se čas pro odevzdání zápisového lístku počítá (8 + 5 dnů), se bude konat někdy v červnu. Termín ještě není dán.

7df68df4f8c574b4a2f5dc4abffe0d4f 0 optimized7df68df4f8c574b4a2f5dc4abffe0d4f 1 optimized7df68df4f8c574b4a2f5dc4abffe0d4f 2 optimizedKariérový poradce na web page0001Odvolání

Document page 001 2

Document page 002

 

hlavičkový papír converted page 001

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Statistika přístupů

Dnešní návštěvy 21

Včerejší návštěvy 22

Návštěvy tento měsíc: 300

Celkový počet návštěv: 168470