Speciální pedagog

Mgr. Petra Konečná

e-mail: petra.konecna@zsporubska.cz

tel: +420 731 501 305

Konzultační hodiny: pondělí od 13:00 do 14:00 hod.

Telefonicky nebo emailem je možné konzultaci domluvit v jiném termínu.

SPECIÁLNÍ PEDAGOG ZAJIŠŤUJE NA ŠKOLE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI

Diagnostické a intervenční činnosti
• Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáků (realizace vyšetření, dotazníků, pozorování, screeningů, anamnézy).
• Individuální či skupinovou práci se žáky (reedukace specifických poruch učení).
• Konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu.
• Konzultace s pedagogy a rodiči zaměřené na průběžné vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
• Průběžná komunikace a kontakty s rodinou žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
• Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, rodiče, pedagogické pracovníky školy.

Metodické a koordinační činnosti
• Konzultace s pedagogy k přípravě a průběžné úpravě podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole.
• Konzultace a přímé metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy.
• Konzultace a přímé metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.
• Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole.
• Koordinace speciálně pedagogické péče ve škole.
• Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky.
• Participace na vytváření školních vzdělávacích programů a individuálních vzdělávacích plánů.
• Koordinace činnosti školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé).
• Koordinace činností asistentů pedagoga na škole

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Statistika přístupů

Dnešní návštěvy 21

Včerejší návštěvy 22

Návštěvy tento měsíc: 300

Celkový počet návštěv: 168470