• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Logolink OP VVV hor barva cz

Zápis do budoucích prvních tříd od 15. 4. do 24. 4. 2020

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Uncategorised

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti s odloženou školní docházkou

Vzhledem k současné výjimečné situaci bude zápis do 1. ročníku probíhat bez přítomnosti dítěte.

Termín: 15.4. - 24. 4. 2020, pro osobní podání od 8:00 do 12:00 hod.

Žádosti o přijetí se podávají níže uvedenými způsoby:

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. přihlášení do systému Zápisy Online na WEBu školy http://www.zsporubska.cz/,první aktualita – ikona ZÁPISY ONLINE (od 15. 4. 2020), po odeslání této přihlášky je nutné do dvou pracovních dní přihlášku přijít osobně podepsat po předchozí telefonické domluvě. Více informací obdržíte do emailu po vyplnění online přihlášky.
 2. do datové schránky školy (aqxmqwc), součástí přihlášky je kopie rodného listu dítěte,
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na skola@zsporubska.cz, součástí přihlášky je kopie rodného listu dítěte,
 4. poštou na adresu k rukám zástupcům ředitelky školy, Základní škola, Porubská 832, 70800 Ostrava-Poruba a součástí přihlášky (přihláška ke stažení na http://www.zsporubska.cz/ - bude k dispozici od 15. 4. 2020 nebo vrátnice školy od pondělí do pátku 8:00 – 12:00 hodin) + kopie rodného listu dítěte,
 5. Přihlášku je možné si stáhnout  na webových stránkách školy v záložce „DOKUMENTY – FORMULÁŘE A ŽÁDOSTI“. 

Předem vyplněnou přihlášku můžete přinést i v případě osobního podání.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 2 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit podpisem na základě domluvy (viz odstavec 5).

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Plánovaný počet přijímaných žáků: 48 (2 třídy po 24 žácích)

Hodnotící kritéria pro přijetí žáka:

 • zapisované dítě má trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a v roce 2019 mělo odloženou povinnou školní docházku,
 • zapisované dítě má trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a v roce 2019 nemělo odloženou povinnou školní docházku,
 • zapisované dítě nemá trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a má sourozence, který je v době od 1. 9. 2020 žákem naší školy.

Dodatečné kritérium

 • Z důvodu zaměření Školního vzdělávacího programu „Škola plná života a sportu“ je doplňkové kritérium sportovní zaměření dítěte
 • V případě rovnosti bodů bude na přesné určení pořadí všech žádostí, použit los za přítomnosti ředitele školy, člena školské rady a učitele prvního stupně. Na losování budou přizváni emailem také zástupci dětí, kterých se losování bude týkat.
 • Termín losování bude zveřejněn i na webových stránkách školy.

V případě, že budou rodiče pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, musí v době zápisu doložit tyto dokumenty:

 1. žádost o odklad povinné školní docházky (obdrží ve škole nebo v online aplikaci se uvede v daném poli ANO - žádáme odklad školní docházky),
 2. doporučení Školního poradenského zařízení (PPP, SPC),
 3. doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti vyhoví, jsou rodiče povinni zajistit svému dítěti na další školní rok předškolní vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání se uskutečňuje v mateřské škole (podle spádové oblasti či dle výběru zákonného zástupce), individuálním vzděláváním, vzděláváním v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální, vzděláváním v zahraniční škole na území ČR. Povinné předškolní vzdělávání řeší §34, Zákon 561/2004 ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon).

V případě, že budou rodiče pro své dítě žádat předčasný nástup k povinné školní docházce, musí v době zápisu doložit tyto dokumenty:

Pro dítě narozené od září do prosince 2014

 1. žádost o předčasný nástup k povinné školní docházce (obdrží ve škole)
 2. doporučení Školního poradenského zařízení (PPP, SPC)

Pro dítě narozené od ledna do června 2015

 1. žádost o předčasný nástup k povinné školní docházce (obdrží ve škole)
 2. doporučení Školního poradenského zařízení (PPP, SPC)
 3. doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa

Online zápis do budoucích prvních tříd

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Uncategorised

 Vážení zákonní zástupci, 

vzhledem k nouzovému stavu, ve kterém se nyní nacházíme, zápisy pro budoucí školní rok 2020/2021 proběhnou pouze online bez osobní přítomnosti rodičů a dětí. V následujících dnech Vás budeme informovat na webu a oficiálním Facebooku školy o možnostech provedení zápisu. V případě, že máte jakýkoliv dotaz již v těchto dnech, neváhejte nás kontaktovat na skola@zsporubska.cz nebo telefonicky v pracovních dnech mezi 8 a 12 hodinou. 

ZÁPIS 4 1 1

Distanční forma studia - upřesňující informace pro rodiče

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Uncategorised

Vážení rodiče,

obracíte se na nás s dotazem na nefunkční mobilní aplikaci. Nabízíme Vám návod, co udělat s mobilní aplikací.

https://app2.smartemailing.cz/public/webversion/newsletter?u=52b91b8c-315c-11ea-bdea-0ac387ba2da6&c=b45fa487-3a97-11ea-b34d-ac1f6bc403aa&j=5c5d7a90-6764-11ea-a059-ac1f6bc402aa&sid=33837b2b209343829a408cd00e215398

Z naší strany jsme udělali vše, co momentálně lze – máme zprovozněnou webovou aplikaci a nainstalovanou poslední aktualizaci.

Pokud si nově stahujete mobilní verzi to svého mobilního telefonu, tak si stáhněte Bakaláři – oficiální aplikace (tato funguje).

Pro online studium prosím používejte desktop verzi (stolní počítač nebo notebook), tato verze funguje. Dále doporučujeme setrvat u „staré“ verze mobilní aplikace – Bakalaři – oficiální aplikace (viz. obrázek níže), v té nové není nic, co byste nyní potřebovali.

Pokud máte na naší škole sourozence a chcete zjišťovat pro ně úkoly v systému Bakaláři, přihlaste nejdříve na jedno dítě, odhlaste se a přihlaste druhé dítě. Zdali je možnost „duální verze“ zjišťujeme.

Také se na nás obracíte s informací, že Vám hesla nefungují, problémem může být písmeno O a číslice 0. Prosíme o vyzkoušení více variant než nás budete kontaktovat, mnohdy se tento problém podařil tímto zásahem vyřešit.

Děláme vše proto, abychom Vám pomohli co nejdříve, ale dotazů je mnoho. Prosím, nejdříve vyzkoušejte vše, co je uvedeno výše. V případě, že Vám nic nefunguje z uvedených variant, nemáte hesla, poté nás kontaktujte na katerina.lisztwanova@zsporubska.cz, vladimir.stalmach@zsporubska.cz. Děkujeme za pochopení a přejeme pokud možno klidné dny. Vedení školy. 

 

 

Bakalaři oficiální aplikace

Zrušení zápisu do budoucích prvních tříd

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Uncategorised

Po předchozím projednání Vám oznamujeme, že původní termín zápisů do 1. tříd základních škol pro školní rok 2020/2021 je zrušen.

Náhradní termín zatím není stanoven a bude se zájemci koordinován s ohledem na vývoj situace. Děkujeme. Vedení školy. 

Informace pro rodiče

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Uncategorised

V případě, že máte zájem čerpat ošetřovné při péči o dítě do 10ti let z důvodu uzavření školy, naše škola Vám tento dokument potvrdí od pondělí do pátku od 8:00 do 12:00 hodin. 

Mimořádné opatření

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Uncategorised

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu dne 10.3.2020 je uplatněno v Základní škole, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace, mimořádné opatření s účinností od středy 11.3.2020 do odvolání – zákaz osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání ve škole dle zákona 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Do odvolání bude uzavřena základní škola, školní družina, školní jídelna. O ukončení odvolání budete informování z médií, oficiálním FB školy a webu školy.

Z tohoto důvodu také neproběhne 12.3.2020 den otevřených dveří. 

Document page 001 3Document page 002 1

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Statistika přístupů

Dnešní návštěvy 21

Včerejší návštěvy 22

Návštěvy tento měsíc: 300

Celkový počet návštěv: 168470