Družina

Vedoucí školní družiny

Milena Jedličková
731 501 306
milena.jedlickova@zsporubska.cz

Krédem naší školní družiny je: vstřícnost, laskavost, pochopení a profesionalita.

Školní družina při ZŠ Porubská 832 je vedena a pojímána jako otevřený systém spolupráce vychovatelek s rodiči, s různými institucemi a zájmovými útvary.

Spolupracujeme:

Velmi úzce s třídními učiteli vašich dětí, s trenéry, s rodiči, Stanicí mladých přírodovědců, Penzionem Astra na ul. I. Sekaniny, Azylovým domem pro matku a dítě na ulici Dělnické, ÚMOb Poruba, s KMO na ulici Podroužkova aj.

Informace pro rodiče:

Jak přihlásit dítě do školní družiny?

  • vyzvednout si přihlášku u vedoucí školní družiny
  • řádně ji vyplnit včetně osob, které budou dítě vyzvedávat (určete raději více osob pro případ své nepřítomnosti nebo nenadálé situace např. onemocnění dítěte)
  • na telefonické zavolání dítě nebude v žádném případě vydáno
  • upozornit na změněný zdravotní stav nebo jiný handicap dítěte

Provoz školní družiny:

1. Ranní družina: od 6.00 - 7.45 hod. kdy děti přecházejí do vyučování. Ranní družina je určena pouze dětem, jejichž rodiče začínají brzy ráno pracovat!

2. Odpolední provoz ŠD začíná v 11.30 hod.

3. Od 11.30 hod. do 16.30 hod. je příchod do ŠD umožněn pouze hlavním vchodem a po předložení kartičky ŠD.
    Mezi 14.00 hod. až 15.00 hod. uvolníme děti po vzájemné domluvě se zákonným zástupcem.

4. Provoz školní družiny končí v 16.30 hod.

Platba školní družiny:

Úplata za zájmové vzdělávání je stanovena na částku 130 Kč měsíčně a platí se předem.
Školné vybírá p. vych. Mgr. V. Helešicová v předem dohodnutých termínech. Lze zaplatit na pololetí 650,- Kč nebo na celý školní rok 1300,- Kč v hotovosti.

Personální obsazení:

Milena Jedličková
Mgr. Vladimíra Helešicová
Soňa Pavelková
Eva Glombová
Zoja Škarková
Bc. Jaroslava Kočířová

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Statistika přístupů

Dnešní návštěvy 22

Včerejší návštěvy 22

Návštěvy tento měsíc: 301

Celkový počet návštěv: 168471