Základní škola Porubská 832

YouTube
Základní škola Porubská 832

Jídelna

PŘEDSTAVENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Jsme školní jídelna komunikativní, kontaktní, otevřená a nakloněná moderním výživovým trendům s důrazem na sportovní zaměření školy. Respektujeme plnění výživových norem a spotřebního koše, v součinnosti s pestrostí stravy. Našim cílem je, aby naše služby využívalo co nejvíce spokojených strávníků, kterými jsou děti a zaměstnanci školy.

Celá oblast školního stravování je upravena v § 122, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějším předpisů a na něm navazující prováděcí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Snažíme se do skladby jídelníčku zařazovat jídla nová, a tak neustále rozšiřovat stávající nabídku. Strávníkům nabízíme výběr z více druhů zeleninových a ovocných salátů, kompotů, nebo domácích moučníků.

Cílem každé paní kuchařky je nasytit každého strávníka tak, aby mu u nás chutnalo a rád se k nám vracel. Po předchozí domluvě Vám rádi připravíme i jakoukoli dietní stravu, bude-li to v našich možnostech.

Obědy jsou vydávány na základě stravovacího čipu a pouze těm, kteří jsou řádně přihlášeni ke stravování. Ke stravování je strávník trvale přihlášen podáním přihlášky ke stravování (Přihláška ke stravování). Přihlášením se strávník zavazuje k dodržování pravidel stanovených školní jídelnou, které jsou stanoveny v platném řádu školní jídelny.

Jakékoliv dotazy týkající se stravování Vám rádi zodpovíme osobně, telefonicky, nebo e-mailem. Těšíme se na spolupráci.

INFORMACE O ŠKOLNÍ JÍDELNĚ:

Vedoucí školní jídelny: Veronika Navrátilová
tel.: 731 501 304
       596 913 137
email: jidelna@zsporubska.cz

 Úřední hodiny                       

 Po a Čt    

 7.30 – 8.00 hodin

 Výdej obědů

 Po – Pá

 11.40 – 14.00 hodin

 Výdej obědů do jídlonosičů       

 Po – Pá

 11.15 – 11.30 hodin

  • cena čipu je 125 Kč
  • čip je vydán na základě vyplnění přihlášky ke stravování
  • při neúčasti ve škole nebo nemoci není nárok na dotovaný oběd
  • ztrátu čipu je nutno hlásit v kanceláři vedoucí ŠJ a zakoupit čip nový

VÝŠE STRAVNÉHO  

Výše stravného ve školním roce 2022/2023

 Zařazení

Věk žáka 

  Cena za      oběd   

 I. kategorie     

  7 – 10 let

 34 Kč

 II. kategorie

11 – 14 let

 36 Kč

 III. kategorie

15 let a více

 38 Kč

 Svačinky

 

 20 Kč

 Zaměstnanci školy  

 

 38 Kč

 Pitný režim na celý měsíc 

 

 20 Kč

 Oběd-školní důchodci

 

 51 Kč

Důležitá informace:


Do věkových skupin jsou zařazeni žáci na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku (tzn. období od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku).

PLATBA ZA STRAVU

Bezhotovostní platba (preferujeme tento způsob platby):

Formou inkasní platby, zadáte souhlas s inkasem pro číslo účtu školy 1649339329/0800 a nastavíte dostatečný limit. Toto nám sdělíte vyplněním a odevzdáním přihlášky ke stravování, kde uvedete číslo účtu, ze kterého se bude strava platit.

Strávníci platící bezhotovostně jsou automaticky přihlašováni od první platby došlé na účet školy po celou dobu stravování mimo školní prázdniny.
Veškeré změny týkající se čísla účtu nebo ukončení stravování žáka či žákyně ZŠ je nutno oznámit vedoucí školní jídelny, i když se jedná o odchod strávníka v průběhu školního roku. Žák – strávník je vyřazen ze stravování ke konci školního roku, kdy ukončí školní docházku. Všichni, kteří platí stravné převodem z účtu, jsou automaticky přihlášeni od 1. dne kalendářního měsíce. Pokud na účet školy nedojde platba 3 dny před koncem kalendářního měsíce, vedoucí školní jídelny stravu odhlásí do té doby, než dojde k vyrovnání závazku.

Hotově:

V kanceláři vedoucí ŠJ v čase úředních hodin pro styk s veřejností, nebo v čase hlavního prodeje stravného, doba prodeje je vyvěšena na vstupních dveřích ŠJ a na webových stránkách školy, zpravidla však poslední 2 dny v měsíci.