Základní škola Porubská 832

YouTube

Základní škola Porubská 832

Naše škola

Klademe důraz na všestranný rozvoj žáků se zaměřením na zdravý životní styl a pohybové aktivity v rámci tělesné i mimoškolní výchovy. Všichni žáci absolvují v rámci výuky 3-4 hodiny tělesné výchovy týdně. V každém ročníku máme vytvořenu jednu třídu pro sportovně talentovanou mládež, kde se setkávají sportovci různých sportovních oddílů (např. atletika, fotbal, badminton, squash, tenis, hokej, basketbal, krasobruslení aj.).
Základní podmínkou pro realizaci našich cílů je vytvoření bezpečného prostředí, kde nemá místo ponižování dětí a autoritativní přístup. Společné vytváření pravidel, respektování osobnosti každého dítěte, prostor pro vyjádření vlastního názoru, co největší aktivita žáků při učení a vnitřní motivace je samozřejmostí.

Aktuality z naší školy

ZŠ Porubská - třídní sbor

„Naší vizí je spokojený žák, kterého podporujeme ve všestranném rozvoji, a zároveň každý učitel
chápe žáka jako individualitu a rozvíjí jeho potenciál”

„Naší vizí je spokojený žák, kterého podporujeme ve všestranném rozvoji, a zároveň každý učitel
chápe žáka jako individualitu a rozvíjí jeho potenciál”