Základní škola Porubská 832

YouTube
Základní škola Porubská 832

Projekty

Projekt

 

ÚČELOVÉ DOTACE 2023

Účelové dotace Statutárního města Ostravy poskytnuté ZŠ Porubská 832 pro rok 2023

Základní škola Ostrava, Porubská 832, příspěvková organizace získala finance z dotací MMO na tyto projekty:

 1. Škola plná života a sportu 2023

Cílem projektu je uspořádání šesti velkých sportovních akcí, tak abychom podpořili mladé a talentované žáky a rozšířili tak možnost účasti v neobvyklých soutěžích.

Částka: 120.000,-Kč

 

 1. Podpora nadaných žáků na Porubské 2021 VII.

Cílem projektu byla depistáž a podpora žáků s přírodovědným talentem   a polytechnické vzdělávání.

Částka: 450.000,-Kč

 

 1. „Kariéra 2023“

Cílem je podpořit pozici kariérového poradce na škole.

Částka: 40.000,-Kč

 1. Podpora čtenářství 2023

Cílem projektu je podpora čtenářské gramotnosti v rámci hodin i nad rámec běžné výuky s přesahem na vzděláváni pedagogických pracovníků v kritickém myšlení a mediální výchovy během roku 2023.

Částka: 60.000,-Kč

ÚČELOVÉ DOTACE 2022

Účelové dotace Statutárního města Ostravy poskytnuté ZŠ Porubská 832 pro rok 2022

Základní škola Ostrava, Porubská 832, příspěvková organizace získala finance z dotací MMO na tyto projekty:

 1. Škola plná života a sportu 2022

Cílem projektu je uspořádání čtyř velkých sportovních akcí, tak abychom podpořili mladé a talentované žáky a rozšířili tak možnost účasti v neobvyklých soutěžích.

Částka: 100.000,-Kč

 

 1. Podpora nadaných žáků na Porubské 2021 VI.

Cílem projektu byla depistáž a podpora žáků s přírodovědným talentem   a polytechnické vzdělávání.

Částka: 350.000,-Kč

 

 1. „Kariéra 2021“

Cílem je podpořit pozici kariérového poradce na škole.

Částka: 40.000,-Kč

ÚČELOVÉ DOTACE 2021

Účelové dotace Statutárního města Ostravy poskytnuté ZŠ Porubská 832 pro rok 2021

Základní škola Ostrava, Porubská 832, příspěvková organizace získala finance z dotací MMO na tyto projekty:

 1. Škola plná života a sportu 2021

Cílem projektu je uspořádání čtyř velkých sportovních akcí, tak abychom podpořili mladé a talentované žáky a rozšířili tak možnost účasti v neobvyklých soutěžích.

Částka: 70.000,-Kč

 

 1. Podpora nadaných žáků na Porubské 2021 V.

Cílem projektu byla depistáž a podpora žáků s přírodovědným talentem   a polytechnické vzdělávání.

Částka: 500.000,-Kč

 

 1. „Kariéra 2021“

Cílem je podpořit pozici kariérového poradce na škole.

Částka: 40.000,-Kč

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

„Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.“

Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy. Statutární město Ostrava bude působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. 

www.talentova.cz

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577

 

Restart

Cílem projektu je posílit efektivní využívání nových technologií ve výuce a jejich celkovou integrací do základních a středních škol. A to zejména v regionu Moravskoslezského kraje (dále jen MSK) s možnou diseminací do dalších sousedních krajů.

V projektu se proto zaměřujeme na zvýšení kompetencí v efektivní využívání ICT ve výuce u vedoucích a pedagogických pracovníků (dále PP) napříč školou, na integraci ICT do výuky a do života školy. Partnerské školy, nositele inovací, zapojujeme do sítě ICeMSK metodicky podpořené Inovačním centrem škol MSK. Takto budeme sdílet inovace a příklady dobré praxe v regionálním školství. Vzdělávací aktivity budou kombinací blended learningu, vzájemného učení a výměny zkušeností mezi PP. Aktivita PP bude podpořena mentoringem a používáním tabletů a notebooků, které školy v projektu pořídí a předají PP k využívání v procesu edukace (a to i po skončení projektu).

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.3.00/51.0004

Učíme se podnikat

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a efektivity vzdělávání žáků v oblasti podnikání, založení fiktivní firmy a orientace v tržním prostředí s cílem zlepšení klíčových kompetencí u žáků a zvýšení jejich motivace k dalšímu vzdělávání a získání praktické zkušenosti v této oblasti. Projekt je primárně určen pro cílovou skupinu žáků 2. stupně základních škol Moravskoslezského kraje a Kraje Vysočina.

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055.

Nová šance – NOŠA (šablony)

Projekt je zaměřen na následující témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči žáků.

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002829

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

Hlavním cílem projektu je zvýšení úspěšnosti žáků ohrožených školním neúspěchem ve vzdělávání, zvláště žáků ze socioekonomicky zvýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212

Spoluprací k profesionalitě

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000516

Cílem projektu je podpora rovného přístupu ke vzdělávání, zlepšení jeho kvality, rozvoj dovedností pro kolegiální podporu a interní mentoring, podpora rozvoje pedagogických pracovníků škol a budování kapacit pro poskytování a přijetí kolegiální podpory.

Žadatel projektu je Společnost pro kvalitu školy a naše škola je nefinančním partnerem projektu

Doba trvání – 1. 10. 2016 – 30. 9. 2020

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000516

Nová šance II – NOŠA (šablony)

Cílem projektu personální podpora na školách a vzdělávání pedagogů.

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010854

Žijeme v digitálním světě

Projekt je zaměřen na rozvoj a podporu digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 14 základních škol v Moravskoslezském kraji.

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012324

ÚČELOVÉ DOTACE 2020

Účelové dotace Statutárního města Ostravy poskytnuté ZŠ Porubská 832 pro rok 2020

V roce 2020 je Základní škola Ostrava, Porubská 832, příspěvková organizace získala finance z dotací MMO na tyto projekty:

 1. Škola plná života a sportu 2020

Cílem projektu je uspořádání čtyř velkých sportovních akcí, tak abychom podpořili mladé a talentované žáky a rozšířili tak možnost účasti v neobvyklých soutěžích.

Částka: 90.000,-Kč

 • Účelová dotace byla použita na sportovní akci Zdatný páťák, IRON KIDS 2020, Den pro 1. stupeň, Vánoční dílny.
 1. Podpora nadaných žáků na Porubské 2019 IV.

Cílem projektu byla depistáž a podpora žáků s přírodovědným talentem   a polytechnické vzdělávání.

Částka: 400.000,-Kč

 1. Podpora přírodovědného vzdělání na Porubské 832

Cílem je posílit přírodovědnou a čtenářskou gramotnost žáků. Vytvořit materiálně- přírodovědné podmínky zaměřené na fyzikální a chemické jevy za podpory čtenářské gramotnosti v prostředí školy.

Částka: 300.000,-Kč

 1. „Kariéra 2020“

Cílem je podpořit pozici kariérového poradce na škole.

Částka: 40.000,-Kč

ÚČELOVÉ DOTACE 2019

Účelové dotace Statutárního města Ostravy poskytnuté ZŠ Porubská 832 pro rok 2019

V roce 2019 je Základní škola Ostrava, Porubská 832, příspěvková organizace získala finance z dotací MMO na tyto projekty:

 1. Škola plná života a sportu 2019

Cílem projektu je uspořádání čtyř velkých sportovních akcí, tak abychom podpořili mladé a talentované žáky a rozšířili tak možnost účasti v neobvyklých soutěžích.

Částka: 80.000,-Kč

 • Účelová dotace byla použita na sportovní akci Zdatný páťák, IRON KIDS 2017, Den pro 1. stupeň, Vánoční dílny.
 1. Podpora nadaných žáků na Porubské 2019 III.

Cílem projektu byla depistáž a podpora žáků s přírodovědným talentem.

Částka: 400.000,-Kč