Základní škola Porubská 832

YouTube
Základní škola Porubská 832

Dokumentace pro rodiče

 • Základní škola Porubská 832 > Dokumenty > Dokumentace pro rodiče
 • Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

  Žádost o přestup žáka do jiné školy

  Žádost o přijetí žáka z jiné školy

  Žádost o uvolnění z vyučování

  Žádost o uvolnění žáka z TV

  Žádost o vrácení přeplatku, školní jídelna

  Lékařský posudek