Základní škola Porubská 832

YouTube
Základní škola Porubská 832

Provozní informace o ŠD

 • Základní škola Porubská 832 > Družina > Provozní informace o ŠD
 • PROVOZ ŠD

  RANNÍ ŠD 06:00 – 08:00                          ODPOLEDNÍ ŠD 11:30 – 16:30 

  HARMONOGRAM DNE

  11:40 – 13:30 osobní hygiena, oběd

  12:00 – 14:00 odpočinková a relaxační činnost

  14:00 – 15:00 pobyt venku, zájmová činnost, pitný režim

  15:00 – 16:30 zájmové útvary, příprava na vyučování, spontánní aktivity

  ZÁJMOVÉ ÚTVARY (ZÚ) 

  Přihlášky do ZÚ si vyzvedněte během měsíce září u konkrétního vychovatele, začínáme od října.

  Úterý

  KREATIVITA

  15:15 – 16:15

  Mgr. Vladimíra Helešicová

  1. oddělení – přízemí

  Středa

  DESKOVÉ HRY

  15:15 – 16:15

  Zoja Škárková

  3. oddělení – přízemí

  Čtvrtek

  KERAMIKA

  15:15 – 16:15

  Kateřina Jarková

  5. oddělení – zvýšené přízemí

  Pátek

  SPORTUJ

  14:00 – 15:00

  Bc. Stanislav Kada

  2. oddělení – přízemí

  Pátek

  VŠEUMĚL

  15:15 – 16:15

  Soňa Pavelková

  4. oddělení – zvýšené přízemí

  Úplata za ŠD 2023/2024

  180 Kč / měsíc, splatná ve dvou splátkách převodem z účtu.

  Číslo účtu:1649339329/0800

  Zpráva pro příjemce: ŠD – PŘÍJMENÍ A TŘÍDA ŽÁKA

  Platba za I. pololetí 900 Kč splatná do 15. září 2023, II. pololetí 900 Kč splatná do konce ledna 2024.

  Jednorázová platba na celý školní rok 2023/24 1800 Kč splatná do 15. září 2023.

  VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD – čipový systém BELLhop

  Jedná se o elektronický systém, vyvinutý přímo pro družiny základních škol. Systém je založen na identifikačních čipech. Čip jednoduše přiložíte k terminálu ve vestibulu školy nebo u bočního vchodu do ranní družiny. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte a v kterém oddělení se nachází. Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD. Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a vychovatel/ka Vám následně dítě samostatně pošle. Děti odchází ze ŠD pouze hlavním vchodem.

  Objednání čipu

  Cena jednoho čipu je 100 Kč.

  Naprogramované čipy Vám budou předány na základě platby v hotovosti. Čip je po odhlášení ze ŠD nevratný (čip lze přečipovat na mladšího sourozence). Žádanka na čip pro účely ŠD je součástí formuláře „Zápisní lístek do ŠD“. Zákonný zástupce ve formuláři vyplní, kolik kusů čipů bude chtít pro vyzvedávání svého dítěte používat. Vždy je nutné, aby každý čip byl vydán na jméno konkrétní osoby, která za něj zodpovídá. Tento systém je zároveň bezpečnostním systémem a umožňuje, aby vychovatelé viděli, kdo dítě vyzvedává. Na jeden čip nelze vyzvedávat více dětí, např. sourozence. 

  Osoba oprávněná k vyzvedávání dítěte musí být uvedena na „Zápisním lístku do ŠD“.

  Při samostatném odchodu dítěte z družiny (jak uvedete na „Zápisním lístku do ŠD“), žádný čip nepotřebujete. 

  Situace, které mohou nastat

  Ztráta čipu – je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vedoucí vychovatelce nebo vychovateli příslušného oddělení. Ti pak čip v systému deaktivují a nebude tak možné čip zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, který zakoupený čip se ztratil. Na objednávce by mělo být uvedeno, kdo který čip používá. Následně je třeba zakoupit čip nový.

  Zapomenete (výjimečně) čip a nebudete ho mít u sebe, oslovíte službu na vrátnici, která se spojí s vychovateli a ověří odchod dítěte. Z bezpečnostních důvodů budete vyzváni k vyplnění formuláře „Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny”. Na základě vyplněného formuláře vychovatel ověří vaši totožnost a dítě propustí.

  Pověřená osoba bez čipu – v případě, že si pro dítě ve výjimečných případech přijde osoba, která nebude mít u sebe čip, bude postup stejný jako při zapomenutí čipu. Je však nutné, aby byla tato osoba uvedená na „Zápisním lístku
  do ŠD“ jako oprávněná osoba k vyzvedávání.

  Informace k terminálu

  Místo, kde se „VAŠE DÍTĚ NACHÁZÍ“ se Vám zobrazí na displeji po přiložení čipu:

  VE ŠKOLE – jedná se o běžný stav, kdy se nacházíme ve škole (v oddělení) a je možné děti běžně vyzvedávat do 14:00 a poté od 15:00 do 16:30.

  OBĚD – VYČKEJTE – jedná se hlavně o dny, kdy je velký provoz v jídelně a může se stát, že nejsme v oddělení v době, kdy už bychom měli být. V systému se nám však dítě zobrazí, a proto nemusíte čip znovu přikládat, dítě odešleme ihned po návratu z jídelny.

  POBYT VENKU – jedná se o dobu mezi 14:00 – 15:00, v této době vyzvedávat děti nelze, a proto se nám Vaše přiložení čipu v systému nezobrazí. Žádáme Vás o přiložení čipu v platné době od 15:00.

  KROUŽEK – jedná se o děti navštěvující zájmový útvar ŠD, kroužek s učitelem nebo externím lektorem, v této době vyzvedávat děti nelze, a proto se nám Vaše přiložení čipu v systému nezobrazí. Žádáme Vás o nové přiložení čipu až po skončení kroužku. 

  AKCE –  jedná se většinou o celodružinovou akci v době mezi 14:00 – 15:00. V tomto případě se vychovateli ŠD informace o přiložení čipu nezobrazuje a dítě není možné vyzvednout. Žádáme Vás o nové přiložení čipu až po skončení akce. 

  Na všechny vaše otázky ohledně čipů (objednání, deaktivaci, přečipování atd.) se prosím obracejte na vedoucí vychovatelku ŠD: Zoju Škárkovou, tel.: 731 501 306.

  Vnitřní řád ŠD je k dispozici na webu školy: Dokumenty – Školní řád – Vnitřní řád školní družiny.

  ŠVP ŠD je k dispozici u vedoucí vychovatelky.