Základní škola Porubská 832

YouTube
Základní škola Porubská 832

Školní řád

Školní řád

Příloha školního řádu č. 1, váhy známek, platná od 1. 9. 2020

Příloha školního řádu č. 2, výchovná opatření 

Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu ZŠ Porubská 832 účinnému od 11. 09. 2019

Dodatek č.2 ke Školnímu řádu ZŠ Porubská 832 účinnému od 18. 1. 2021, 1. část

Dodatek č.2 ke Školnímu řádu ZŠ Porubská 832 účinnému od 18. 1. 2021, 2. část

Dodatek č.3 ke školnímu řádu platný od 1. 9. 2022

Dodatek č.4 ke Školnímu řádu ZŠ Porubská 832 účinnému od 1.9.2019

Dodatek č.5 školního řádu__Používání umělé inteligence 2023

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní jídelny

Provozně sanační řád

Provozní řád školy

Provozní řád tělocvičny