Základní škola Porubská 832

YouTube
Základní škola Porubská 832

Historie školy

Naše základní škola začala svou historii psát v roce 1956 jako 2. Základní škola v Porubě v provizorních prostorách MŠ na Nerudově náměstí.

V současné školní budově bylo vyučování slavnostně zahájeno 1. září 1957 a prvním ředitelem školy se stal pan Maxim Horák.

V počátcích své působnosti škola vzdělávala žáky v 35 třídách, kolektiv zaměstnanců školy tvořilo 42 učitelů, 8 vychovatelek, 7 pracovnic školní jídelny a 9 správních zaměstnanců.

Po roce 1989 ZŠ Porubská 832 pokračovala v tradici sportovních atletických tříd.

V roce 2006 přijala základní škola za svůj školní vzdělávací program s rozšířenou výukou tělesné výchovy. V praxi to znamenalo zvýšení hodinové dotace TV ze 2 na 4 hodiny týdně. Podařilo se nám uzavřít dohody se sportovním zařízením SAREZA a naši žáci v rámci TV absolvují hodiny nejen v prostorách naší školy, ale zdokonalují se v plavání, bruslení a dalších sportech právě na sportovištích SAREZY.

V roce 2007 došlo k osamostatnění oddílu Atletiky Poruby od TJ VOKD. To sebou přineslo řadu vítaných změn a dnes již můžeme říci i možností. Za vzájemné podpory školy a oddílu se podařilo vytvořit jedno z nejlepších atletických středisek v České republice, které bylo v roce 2010 zařazeno mezi TOP 5 středisek v ČR!

Našimi největšími úspěchy z posledních let v rámci přípravy skvělých žáků a atletů jsou:

Nikol Ogrodniková – stříbrná z ME v hodu oštěpem v roce 2018, bronzová z ME juniorů 2007 ve víceboji.

Počet překonaných českých rekordů našimi svěřenci lze počítat na desítky! Poslední držitelkou rekordu ČR byla Nikol Šebestíková v běhu na 100m překážek žákyň z roku 2009.

Od roku 2006 až po dnešek škola prošla a průběžně prochází řadou rekonstrukcí. Došlo k výměně elektroinstalace, oken, provedla se výměna střešní krytiny, došlo k rekonstrukci toalet a v roce 2011 se slavnostně otevřel plnohodnotný atletický stadion.