Školská rada

V roce 2005 byla na naší škole zřízena školská rada. Je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, 
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

Má šest členů. Dva zástupce jmenoval zřizovatel, dva zástupci volili zákonní zástupci a dva volili pedagogičtí
pracovníci školy. Členová školské rady se scházejí dvakrát až třikrát.

ŠKOLSKÁ RADA PRACUJE V TOMTO SLOŽENÍ

Předseda

 Mgr. Petra Polášková  
zástupce z řad pedagogů

   
Ing. Petr Stachura       zástupce zřizovatele
Eliška Konieczna  zástupce zřizovatele
Aneta Laňková  zástupce zákonných zástupců
Petr Synek  zástupce zákonných zástupců
Mgr. Štěpán Boček  zástupce z řad pedagogů

Náplň práce školské rady

  • schvaluje školní vzdělávací program

  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho eventuální změny

  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělání žáků

  • projednává návrh rozpočtu

  • vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce

 

 
 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Statistika přístupů

Dnešní návštěvy 21

Včerejší návštěvy 22

Návštěvy tento měsíc: 300

Celkový počet návštěv: 168470