Školní psycholog

Napsal Jakub Navrátil Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Učitelé

ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA

Mgr. Šárka Zapletalová

E-mail: sarka.zapletalova@zsporubska.cz

Telefon: +420 702 262 241

Konzultační hodiny: úterý od 15.00 - 16.00 a kdykoliv jindy po předchozí domluvě

Standardní činnosti školního psychologa:

1. Diagnostika, depistáž

 • spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání;
 • depistáž specifických poruch učení;
 • diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků;
 • depistáž a diagnostika nadaných dětí;
 • zjišťování sociálního klimatu ve třídě;
 • screening, ankety, dotazníky ve škole.

2. Konzultační, poradenské a intervenční činnosti

 • péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení);
 • individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení);
 • krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce;
 • prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení apod.);
 • kariérové poradenství u žáků;
 • techniky a hygiena učení (pro žáky);
 • skupinová a komunitní práce se žáky;
 • koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.;
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele;
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání;
 • konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí;

pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Statistika přístupů

Dnešní návštěvy 21

Včerejší návštěvy 22

Návštěvy tento měsíc: 300

Celkový počet návštěv: 168470