Základní škola Porubská 832

YouTube
Základní škola Porubská 832

Den Země

Lužní les = “džungle za městem”, to bylo téma stánku, který jsme měli ve středu 24. 4. připraven pro veřejnost  na akci na Hl. třídě. Zelenou džungli otázek a odpovědí s liánami,  jedovatými i tajemnými  rostlinami, starý strom  se  záhadnými obyvateli, zelené  žabky i záplavu něžných sněženek, to vše jste u nás mohli vidět a zažít.
 
A ve škole ? Vycházky, aktivity jednotlivých tříd s ekologicky zaměřenou tematikou a  oblíbenou výstavku  domácích mazlíčků.