Základní škola Porubská 832

YouTube
Základní škola Porubská 832

Poděkování pracovnicím ZŠ Porubská za program na Dni Země

 • Základní škola Porubská 832 > Aktuality - škola > Poděkování pracovnicím ZŠ Porubská za program na Dni Země
 • Dobrý den,paní ředitelko,
   
  dovolte, abych alespoň touto cestou poděkovala pedagožkám Vaší školy za přírodovědný i kulturní program ,který připravily na XXII. ročník Dne Země.
  Hlavním realizátorem této akce je Středisko volného času Korunka, p.o. a je zafinancována Statutárním městem Ostrava.
  Den Země se uskutečnil ve středu 24.4.2024 v prostorách Hlavní třídy a i přes velmi nepříznivé vůbec ne jarní počasí měl vysokou návštěvnost.
  Paní Mgr. Hana Reichová připravila tradičně pěkný odborný i zábavný přírodovědný program, kde se návštěvníci nejen něco naučili, ale i pobavili.
  Patří jí velký dík, i jejím pomocníkům z řad Vašich žáků.
  Paní Mgr. Soňa Pavelková spolu s paní Mgr. Kateřinou Vajdovou pak připravily pěkné hudebně dramatické pásmo písniček a pohádek, s hlavním tématem příroda, kde vystupovaly děti Vaší školy pod vedením výše zmíněných pedagožek. Toto pásmo velmi přispělo  ke kulturnímu obohacení Dne Země.
  Za Středisko volného času Korunka, p.o.  děkujeme za spolupráci výše zmíněným pedagožkám, samozřejmě děkujeme i dětem.
  Jsme za tuto velmi pěknou, již dlouho trvající spolupráci velmi rádi a vážíme si jí.
  Těšíme se proto na spolupráci příští rok – na XXIII. ročník Dne Země.
   
  S pozdravem
  RNDr. Zuzana Čerkovská
  pedagog volného času