ŠD – Zápis 2024_25

Školní družina - náhledový obrázek

  Informace pro rodiče na školní rok 2024/2025 Blíží se konec stávajícího školního roku a s nástupem žáků do prvních tříd je potřebné zjistit, kolik dětí prvního stupně bude navštěvovat školní družinu. Pokud budete mít zájem o umístění Vašeho dítěte do školní družiny pro příští školní rok, vychovatelé Vám předají zápisní lístek. Vyplněný zápisní lístek […]