Základní škola Porubská 832

YouTube
Základní škola Porubská 832

ŠD – Zápis 2024_25

 

Informace pro rodiče na školní rok 2024/2025

Blíží se konec stávajícího školního roku a s nástupem žáků do prvních tříd je potřebné zjistit, kolik dětí prvního stupně bude navštěvovat školní družinu.

Pokud budete mít zájem o umístění Vašeho dítěte do školní družiny pro příští školní rok, vychovatelé Vám předají zápisní lístek.

Vyplněný zápisní lístek odevzdejte na vrátnici školy nebo přímo ve školní družině do 14. 6. 2024.

Žáci jsou do školní družiny (ŠD) přijímáni na základě řádně vyplněného zápisního lístku a zaplacení úplaty.

O zařazení a přijetí žáka rozhoduje ředitelka školy s ohledem na kapacitu ŠD
a dle stanovených kritérií:

  • žáci 1. a 2. ročníků
  • sourozenci, kteří jsou umístěni ve ŠD
  • žáci 3. až 5. ročníků

Kapacita školní družiny je 180 žáků a oddělení se naplňuje nanejvýše do počtu 30 žáků.

Žák je do ŠD přihlášen k pravidelné denní docházce minimálně 4 dny v týdnu na dobu jednoho školního roku.

Písemná přihláška je závazná na školní rok 2024/2025.

Platba na školní rok 2024/2025 byla navýšena na 250,- Kč.

Úplatu za ŠD zasílejte nejdříve v srpnu 2024 ve dvou možných variantách:

  • Září – leden: 1.250 Kč
  • Celý školní rok: 2.500 Kč

Číslo účtu: 1649339329/0800

Zpráva pro příjemce:  ŠD – příjmení a třída žáka.

Telefon do ŠD: 731 501 306 – Vaše případné dotazy zodpoví vedoucí ŠD.

Těšíme se na Vás a Vaše děti ve školním roce 2024/2025 

vychovatelé školní družiny